Kernwaarden op het Gelukkigerwijspad

Ga je eigen weg…

Volg jouw eigen ritme.
Op het Gelukkigerwijspad staat het (her)vinden van jouw eigen ritme voorop. Niet het schema, de agenda of de plannen die van buitenaf bepalen wat jij doet, maar de hoeveelheid energie, zin en behoefte die je op dit moment hebt. De dag zelf bepaalt wat je gaat doen, hoeveel je gaat lopen, waar je gaat slapen. Wees mild voor jezelf. Het kunnen aansluiten bij jouw eigen ritme is het werk van een levenskunstenaar.

Omarm de eenvoud
Sta je zelf toe om op jouw tijd je te bezinnen op wat je écht nodig hebt. Zowel materiëel, emotioneel als spiritueel. Wat eet en drink je tijdens de route? Welk verdriet draag je met je mee? Waar hoop je op? Weet je jezelf verbonden? Laat de hectiek buiten het Gelukkigerwijspad. Zet bijvoorbeeld jouw telefoon in vliegtuig-modus. Of zet je geluid uit. Lees een week geen krant. Check je mail niet en zet je afwezigheidsassistent aan.

…samen met anderen…

Ga ontmoetingen aan
Een pelgrimstocht is een reis naar binnen. En met het (her)vinden van jouw eigen ritme en het omarmen van de eenvoud ontsluit je de deur naar oprechte ontmoeting met anderen. Dat kunnen mede pelgrims zijn, maar ook inwoners van de dorpen die je aandoet of de gastheren en -vrouwen waar je eet, drinkt of slaapt. Schenk hen jouw glimlach, een compliment of een warm woord. Laat zo een spoor van vriendelijkheid achter. Misschien heb je zelfs kleine cadeautjes om uit te delen. En bedenk: geluk wordt groter als je het deelt!

Schenk vertrouwen
Jij bent op alle niveau’s van anderen afhankelijk. En anderen van jou. Ieder vervult een eigen rol in de deze wederzijdse afhankelijkheid. De gedachte volledig zelfstandig en onafhankelijk te (moeten) zijn is een misvatting. Een pelgrim beseft dit ten diepste in zijn rol als gast en vreemdeling. Vertrouwen staat aan de basis om elkaar verder te helpen.

in de samenleving.

Laat de wereld mooier achter
Als pelgrim trek je door het landschap en door woonkernen. Stel jezelf tot doel om daar waar je geweest bent mooier achter te laten. Dat kan al door uit te stralen dat jij jouw eigen ritme gevonden hebt, dat je vriendelijkheid verspreidt en vertrouwen schenkt. Maar ook door op sommige plekken jouw tijd te doneren met vrijwilligerswerk of door zwerfafval te ruimen.